Մաթեմատիկա

Տնային առաջադրանք մաթեմատիկայից

697.(ա)
6 մեծ և 4 փոքր պարկերում կա 38կգ ալյուր։4 մեծ և 4փոքր պարկերում 28կգ։Որքան՞ ալյուր կա մեծ և փոքր պարկերից յուրքանչյուրում։
Լուծում
6-4=2
38-28-10
10:2=5
5x4=20
28-20=8
Պատ․՝8 20
(բ)7 մեծ և 5 փոքր պարկերում կա 38կգ բրինձ։7մեծ և 7փոքր պարկերում 42կգ։Որքան՞ բրինձ կա մեծ և փոքր պարկերից յուրաքանչյուրում։
Լուծում
42-38=4
4:2=2
2x5=10
38-10=28