Մաթեմատիկա

Թեստ1

1Քանի տասնյակ կա 958 թվի մեջ

1)5+

2)95

3)9

4)58

2Ընտրիր այն պատասխանը,որում XVI թվիը գրված է հնդկական թվանշաներով

1)17

2)16+

3)ԺԶ

4)ԺԷ

3Որքանով է 531 և 163 թվերի գումարը  մեծ 163-ից

1)368-ով

2)163-ով

3)531-ով+

4)205-ով

4 Ընտրիր այն թվանշանը,որը  տեղադրելով  աստղանշի  փոխարեն կստանաս անհավասարություն.6523<6*23

1)3

2)4+

3)5

4)6

5.

Ընտրիր այն թվանշանը  որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն ստացված թվերը դասավորած լինեն  նվազման կարգով:

7*5,765, *45

1)1

2)4

3)7+

4)8

6.Ընտրիր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 6 տ 5ց 8կգ-ը կիլոգրամներով

1)658կգ

2)685կգ

3)6508կգ+

4)6805կգ

7.Ընտրիր  այն պատասխանը,որն արտահայտում է 3օր  19ժ-ը ժամերով

1)22ժ

2)91ժ+

3)199ժ

4)319ժ

8 որն կլինի ամենամեծ մնացորդը թիվը 7-ի բաժանելիս:

1)5

2)6

3)7

4)8+

9 Աստղիկը իր մոտ եղած գումարի 1/3-ով գնեց գիրք վճարելով 1200 դրամ։ Որքան դրամ մնաց Աստղիկի մոտ։

1)800 դրամ

2) 1200դրամ

3) 3600դրամ

4) 2400դրամ+

10 4/5,3/3,6/7,2/3և7/6 կոտորակներից քանիսն են կանոնավոր։

1)2+

2)3

3)4

4)5

11. 55թիվը ներկայացրու հինգ իրար հավասար գումարելիների գումարի տեսքով։

11

12. 487 և 36 թվերի գումարը  փոքրացրու  10 անգամ:Կազմիր արտահայտություն և հաշվիր նրա արժեքը

487+36=525

525:10=51 5 մն

52

13.Հաշվիր 37x(912-7×56)+45000:(250×6) արտահայտության արժեքը

7 x 56=392

2)   912 — 392=520

3)   250 x 6=1500

4)   37 x 520=19240

5)   45000:15000=3

6) 19240+3=19243

14.  Տրված  թվերից  հետո  գրել  ևս   մեկ  թիվ  ըստ  օրինաչափության:

4,  9,  19,   34,   54,  79

15.  Աստղանիշների  փոխարեն   գրել  բաց  թողած  թվանշանները  (պատասխանում  գրել  բաժանարարը  և  քանորդը)

16.  A  քաղաքից  միևնույն  ուղղությամբ   դուրս  եկան  երկու  ավտո մեքենա:   4 ժամ  հետո  որքա՞ն  կլինի  նրանց  միջև  եղած  հեռավորությունը,  եթե  առաջին  մեքենան  մեկ   ժամում անցնում  էր  73կմ,  իսկ   երկրորդը  ՝  87կմ:

Լուծում

1)   87 – 73=14կմ

2) 14×4=56կմ

Պատ.՝  56կմ:

17.  Ուղղանկյան   երկարությունը    37մմ  է,   որը  14-ով  մեծ   է  լայնությունից:  Գտնել  ուղղանկյան   պարագիծը:

Լուծում

1) 37 – 14=23մմ-Լայնություն

2) P=2x(37+23)=120սմ

Պատ.՝ 120 սմ

Անգլերեն

English

Can you see my two brothers?They are riding their bikes.

My mum is sitting on a bench.

She is reading a book.

Look at my dad.He is writing an email.

Can you see me?I’m under the tree.I am playing my guitar.

138

Ann gets up early every morning.

She brushes her teeth.

She has a shower and catches the bus to school.

After school Ann and her brother Sean go swimming.

They love swimming.