Անգլերեն

Shoping

Shop  assistant: Oh hello there, how can I help you?

Mother : Hello,  I want to  buy a yellow  dress for my daughter. Can she try it on?

Shop  assistant: of course she can.  Over there.

Seda: I don’t like this dress. I like  black dress.  And it is big.

Mother: Please, show  us a size  small

 Shop  assistant: Perhaps that  black dress  on the  right.

Shop  assistant: Yes, this is small.

Seda: This it’s  very  beautiful.  It  suits me.

Mother: how much is it?

Shop  assistant: 10 dollars.

Mother: but it’s  expensive.

Shop  assistant: it isn’t  cheap but it is very  beautiful. 

Մայրենի

Պիզայի աշտարակի մասին

  1. Ի՞նչ անունով է նաև հայտնի Պիզայի աշտարակը և ո՞ր երկրում է գտնվում: (1 միավոր)

Ընկնող աշտարակ գտնվում է Իտալյայում։

  1. Պիզայի աշտարակի շինարարությունը կատարվել է երկու փուլով, շինարարությունը դադարեցվել է, ինչո՞ւ: (0,5միավ
  2. Դադարեցվել է որովհետև շենքը թեք էր։

3.Ուշադիր կարդա Գալիլեյի մասին պատմվող լեգենդի հատվածը և պատասխանիր հետևյալ հարցերին

ա) Ի՞նչ էր անում գիտնականի վերևի հարկում: (0,5 միավոր)

Նա կանգնել էր վերևում և տարբեր իրեր էր ցած գցում։

բ) Ի՞նչ էր փորձում ապացուցել գիտնականը: (0,5 միավոր)

Գիտնականը փորձում էր ապացուցել, որ ընկնելու արագությունը կախված չէ ընկնող իրի քաշից:

4.Ի սկզբանե ի՞նչ էր նախատեսվում, ինչպիսի՞ն պետք է լիներ աշտարակը: (0,5 միավոր)

Աշտարակը պետք էր լիներ 10 հարկանի և ունենար 98 մետր բարձրություն։

  1. Ո՞վ է սկսել Պիզայի աշտարակի շինարարությունը: (0,5 միավոր)

Աշտարակի կառուցումը սկսել է Բոնանո Պիզանոն։

  1. Ո՞վ է ավարտել Պիզայի աշտարակի շինարարությունը: (0,5 միավոր)
  2. Փակագծերում դրված բայերը անհրաժեշտ ձևով համապատասխանեցրո՛ւ տեքստին: (1 միավոր)

գտնել-

8.Տեքստի բառերից  4-ում բաց թողած տառի փոխարեն գծիկ է դրված: Լրացրո՛ւ բաց թողած տառերը: (1 միավոր)

9.Տեքստում  ընդգծված նախադասությունը կետադրիր: (1 միավոր)

10.Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված նրա տեսակը` ըստ կազմության: (0,5 միավոր)

ա) քաղաք — բարդ
բ) ութերորդ — ածանցավոր
գ) բարձրություն — ածանցավոր
դ) լեգենդ — պարզ

11.Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե այն ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված: (0,5 միավոր)

ա) աշտարակ — գոյական

բ) գրավիչ — գոյական

գ) ութերորդ — թվական

դ) Իտալիա — գոյական

12.Փակագծերում տրված բառերը ձևափոխելով` տեղադրիր բաց թողած տեղերում:
(1միավոր)

Գիտնականը վերևի … կանգնած նայում էր, թե ինչպես են  իր … իրերը ընկնում ներքև:
( հարկ, գցել)

13. Տեքստից դուրս գրիր  5  ածական: (1 միավոր)