Մաթեմատիկա

Տնային առաջադրանք մաթեմատիկայից

608. Կատարիր գործողությունները:

3կգ 250գ +3կգ 750գ=7կգ

8 կգ 420գ+3 կգ 950գ=12կգ 370գ

բ) 8կգ 650գ+6կգ 350գ=15կգ

5կգ 870գ+7 կգ 430գ=13 կգ 300գ

609. Կատարիր գործողությունը:

ա) 14կգ 250գ-3կգ 750գ=11կգ 500գ

28ց 32կգ- 4ց 90կգ=24ց 942կգ

22տ 200կգ-640կգ=22տ 560կգ

բ) 18կմ 650մ-16կմ 350մ=2կմ 300մ

15մ 25սմ- 7մ 40սմ=8մ 85սմ

16դմ 7սմ-8սմ= 16դմ 9սմ

682.Կատարիր գործողությունները

ա) 34կմ 85մ+2կմ 35մ=36կմ 120մ

42դմ 7սմ+ 5դմ 8սմ=47 դմ 5սմ

բ) 12կգ 650գ+6կգ 450գ=19կգ 100գ

22տ 210կգ+2տ 880կգ= 25տ 90կգ

գ) 2օր 16ժ+ 3օր 9ժ=7օր 1ժ

12ժ 20ր+2ժ 40ր=15ժ

Մայրենի

<> առաջադրանք

1.Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դո՛ւրս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:
կո□քին-կողքին

վար□-վարդ
տար□րինակ-տարօրինակ

ան□ամ-անգամ

 2.  Փուշ  բառի ուղիղ և փոխաբերական իմաստներով կազմի՛ր մեկական նախադասություն:

Ուղտը փուշ է ուտում։

Աչքի փուշ։
3. Ի՞նչ է նշանակում  պուրակ  բառը.

ա/ բանջարանոց

բ/ արտ

գ/ զբոսայգի-

դ/ ծաղկի խանութ

4. Տեքսից դուրս գրի՛ր ընդգծված բառերը՝ դիմացը գրելով ըստ կազմության դրանց տեսակը:
Տներն այդ երկրում կառուցված էին առանց սուր անկյունների, նրանք կլոր էին:-բարդ

Մատը-պարզ

Քաղաքային-ածանցավոր


5. Տեքստում ընդգծված նախադասությունից առանձին սյունակներով դո՛ւրս գրիր երկու գոյական, մեկ ածական, մեկ բայ:

Սուր

Տուն

Մատ

քաղեց

6. Կազմի՛ր տրված բայերի ուղիղ ձևերը:
ա/ճամփորդեց ——ճամփորդել———————
բ/պետք է վճարեք—վճարեց———————
գ/ասաց————ասաց————————
դ/երազում էր——երազել———————

7. Տեքստից դո՛ւրս գրիր մեկ պարզ նախադասություն:

 Ջովանինոն  որոշեց մի վարդ  քաղել ։

8. Լրացրո՛ւ առած-ասացվածքները՝ օգտվելով տրված բառերից.

ա/Ինձ համար արա, քեզ համար սովորիր:
բ/Խաչն իմն է զորությունը ես գիտեմ:
գ/Փողոցում գտածը փողոցում էլ կկորցնես:
դ/Այսօրվա գործը վաղվան չեն թողնի:

զորությունը, սովորիր, գտածը, այսօրվա

9. Տեքստից դուրս գրի՛ր մեկական պատմողական և հարցական նախադասություն:

Այդ ժամանակ թփերի ետևից հայտնվեց քաղաքային պարեկը և ժպտալով հարցրեց Ջովանինոյին.

Դուք երևի չգիտե՞ք, որ չի  կարելի վարդ քաղել:
10. Այն ի՞նչն է, այն ի՞նչը.
Հողից վերև՝
Փոքրիկ արև,
Վրան՝ հազար
Սերմ ու տերև:
Արևածաղիկ

11. Ո՞րն է տրված նախադասության ենթական:
Զարմանքից Ջովանինոյի բերանը բաց մնաց:

Բերանը:

12. Ինչպիսի՞ երկրում էր հայտնվել Ջովանինոն:
Ջովանինոն հայտնվել էր մի երկրում, որտեղ ոչ մի սուր բան չկար:

13.Ի՞նչ տուգանք նշանակեց պարեկը: Նմանատիպ մի տուգանք էլ դու մտածի՛ր:
Որպես տուգանք  Ջովանինոն պետք է ապտակի պարեկին:  Ես տուգանք եմ  նշանակում, որ Ջովանինոն  պարեկին հեռացնի աշխատանքից

14. Ինչո՞ւ էր ստիպված Ջովանինոն լքել այդ երկիրը.
ա/որովհետև վճարել էր տուգանքը
բ/որովհետև պարեկը արդարացի էր
գ/որովհետև խախտեց այդ երկրի օրենքը + 
դ/որովհետև միամիտ էր

15. Կուզեի՞ր Ջովանինոյի հետ գնալ այդ երկիր:

Այո, ես կուզենայի, որ Ջովանինոյի հետ գայի այդ երկիր, քանի որ նա շատ լավ տղա էր և ինձ թվում է, որ նա իրեն այնտեղ լավ կպահեր։