Մաթեմատիկա

Տնային առաջադրանք մաթեմատիկայից 12.14.2020

273) երեք թվերի գումարը 852 է: Առաջին թիվը 45-ով մեծ է առաջին թվից, իսկ երկրորդը 51-ով մեծ է երրորդից: Որոնք են այդ թվերը:

Լուծում

45+51=96

852-96=756

756:3=27

27+45=72

27+51=78

Պատ․՝ առաջին թիվը 78, երկրորդ թիվը 72, երրորդ թիվը27

274 ) Սոնան ու Անին ունեն ընդամենը 62 կարմիր և 38կանաչ ուլունք: Եթե Անին 10 կարմիր տա Սոնային, Իսկ Սոնան 4կանաչ ուլունք տա Անիին ապա նրանց կարմիր ուլունքների քանակները իրար կհավասարեն, կանաչները իրար: Քանի կարմիր և քանի կանաչ ուլունք ունի Սոնան:

Կարմիր 41-Անի, 21-Սոնա

Կանաչ 15-Անի, 23-Սոնա

Պատ.՝ Սոնան ունի 23 կանաչ, 21 կարմիր

Մայրենիի հաշվետվություն

Մայրենիի հաշվետվություն

1.Շիրմաքարին-գերեզման, խորագիր-նշանակում է ինչով է սկսվող, դավեր-վատ բան։

2.  Զորավարը վերացրեց պաշարումը, վերադարձավ իր երկիրը, բանակը ցրեց և ձեռնարկեց բարի ու խաղաղարար գործեր, մնացած կյանքը ապրելով ուրիշների բարօրության համար:

3.Ինձ սովորեցրեց այս զրույցը որ բանակը ցրեց և ձեռնարկեց բարի ու խաղաղարար գործեր, մնացած կյանքը ապրելով ուրիշների բարօրության համար:

4. Ես կարծում եմ  որ յուրաքանչյուր լուսաբաց երջանկություն է պարգևում:

5. Բարու հաղթանակը:

Без рубрики

Մայրենի

1.Շիրմաքարին-գերեզման, խորագիր-նշանակում է ինչով է սկսվող, դավեր-վատ բան։

2.  Զորավարը վերացրեց պաշարումը, վերադարձավ իր երկիրը, բանակը ցրեց և ձեռնարկեց բարի ու խաղաղարար գործեր, մնացած կյանքը ապրելով ուրիշների բարօրության համար:

3.Ինձ սովորեցրեց այս զրույցը որ բանակը ցրեց և ձեռնարկեց բարի ու խաղաղարար գործեր, մնացած կյանքը ապրելով ուրիշների բարօրության համար:

4. Ես կարծում եմ  որ յուրաքանչյուր լուսաբաց երջանկություն է պարգևում:

5. Բարու հաղթանակը:

Անգլերեն

English <>

It is winter. It’s cold in winter.  Sometimes it snows in winter. Children often play snowballs, make a snowman and have fun. The winter months are: December, January, February.  English people celebrate Christmas on the 25th of December. They love this holiday very much. They buy Christmas presents for their families. They send Christmas cards to their relatives and friends. They decorate the Christmas tree. It is bright and beautiful. They put their presents under the tree. Children put their stockings on the chair. At night Santa Claus comes and puts presents in their stockings. They eat Christmas pudding or Christmas cake. 

Armenians celebrate Christmas on the 6th of January. We see the New Year in on the 31 of December.