Ռուսերեն

Русский язык 12.12.2020

Կատարել առաջադրանքը․

Запишите словами.

8,11,17, 60,82, 52, 67, 75,64,58,31.

8- восемь  11- одиннадцать     , 60-шестьдесят , 82- восемьдесятдва,52- пятьдесятдва,    67- шестьдесятсемь, 75- семьдесятпять, 64- шестьдесятчетыре , 58- пятьдесятвосемь, 31- тридцатьодин .

Ճամփորդություն

Բնության թանգարան

Մենք գնացել էինք բնության թանգարան։ Այնտեղ մեզ ցույց տվեցին կենդանիների կարմիր գիրքը և բույսերի կարմիր գիրքը, գիտը մեզ ցույց տվեց մշակված քարերը։ Այնտեղ կար հին կենդանիների ոսկորներ, այնտեղ մեզ ցույց տվեցին կենդանիների։ Որ կենդանու համարը կարմիրով էր նշված ուրեմն այդ կենդանին կար կենդանիների կարմիր գրքում։ Օրինակ ընդառյուծների քանակը քչացել է ամբողջ մոլորակում, դրամ համար էլ ընդառյուծը կա կարմիր գրքում։ Էքսկուրսյաի վերջում մենք գնացին ձկների մոտ այնտեղ նաև կար իմ ձկնիկից պիտուշոկից։

Մաթեմատիկա

Տնային առաջադրանք մաթեմատիկայից 12.12.2020

370.Պատասխանի՛ր  բանավոր։

Գիրքը թանկ է գրիչից։Գնդակը  թանկ է գրքից։Դրանցից ո՞րն է ամենաթանկը։

Աշոտը  փոքր է Արմենից։ Կարենը մեծ է Արմենից։ Նրանցին ո՞վ  է  ամենափոքրը։

   Аթիվը մեծ է b-ից, իսկ  b-ն մեծ է c-ից։Ո՞րն է այդ թվերից ամենամեծը

Լուծում

1. Ամենաթանկը  գնդակն  է:

2.  Ամենափոքրը  Աշոտն  է:

3.  Ամենամեծը  a-ն  է:

376.(ա)

Բնակարանի վերանորոգման համար վճարելով   11700 դրամ՝  գնեցին  2տ  գաջ  և

3 տ  ցեմենտ։Ի՞նչ  արժե 1տ գաջը, եթե 1 տ  ցեմենտն  արժե 25000 դրամ։

Լուծում

  1. 3×25000=75000 դրամ-3տ գաջ
  2. 117000-75000=42000 դրամ-2տ ցեմենտ
  3. 42000:2=21000 դրամ-1տ գաջ
  4.  

Պատ.՝  1տ գաջ-21000 դրամ:

բ)  

3կգ գամ  գնելու  համար  վարպետը  վճարել է 2400 դրամ։Որքա՞ն  արժե 15գամը,

Եթե   40 հատ գամի  զանգվածը   1կգ է:

Լուծում

  1. 2400:3=800 դրամ-1 կգ
  2. 800:40=20դրամ-1 գամ
  3. 15×20=300դրամ-15 գամ

Պատ.՝  300դրամ-15 գամ: