Մաթեմատիկա

Մայրենի դարձվացք

Կան բառակապակցություններ, որոնցում բառերն իրենց ուղիղ իմաստներով չեն հասկացվում, այլ միասին նոր՝ փոխաբերական իմաստով են արտահայտվում։ Այդպիսի բառակապակցությունները կոչվում են դարձվածքներ։

Առաջադրանք 1․

Յուրաքանչյուր տողի երկու բառակապակցություններից մեկը դարձվածք է․ գտի՛ր և դուրս գրիր։

Ոսկե ձեռքեր-ոսկե մատանի- ոսկե ձեռքեր

Արջի որս-արջի ծառայություն- արջի ծառայություն

Գայլի ախորժակ-գայլի պոչ- Գայլի ախորժակ

Գիրք առնել-թև առնել-թև առնել

Գրիչ գտնել-լեզու գտնել-լեզու գտնել

Հացը կտրել-ճանապարհ կտրել-ճանապարհ կտրել

Ափսե կոտրել-սիրտը կոտրել-սիրտը կոտրել

Առաջադրանք 2․

Աջ և ձախ մասերից ընտրի՛ր հականիշ դարձվածքներ և գրի՛ր կողք կողքի։

Կրակի գին- ջրի գին          գայլի սիրտ ուտել