Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

352) Հաշվիր արտահայտության արժեքը, եթե 

 a=3225      b=225    c=25 

ա) a-b+c=                       1.3225-225=3000                               2.3000+25=3025 

Բ)a-(b-c)=                       1.225-25=200                                      3225-200=3205 

Գ)a-(b+c)=                      1.225+25=250                                      3225-250=2975 

353. 

Հետևելով օրինակին կարդա անհավասարությունը

Ա)224+400>400 

Բ)400-200<400+200 

Գ)40×20>40×10 

354. 

Գրիր այն հնգանիշ թիվը որի

ա)Միավորը 3 է, հազարավորը 0, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները 5

Ա)50553 

բ)տասնավորը 1 է, հազարավորը 2, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները 4,

Բ)42414