Անգլերեն

English 12.05.2020

1.Իմ քույրիկը գիտի անգլերեն և ռուսերեն շատ լավ(very well). My sister  knows English and Russian.

2.Ես գիտեմ հետաքրքիր փաստեր շների մասին:I know some interesting facts about dogs.

3.Մեր ընտանիքը հավաքվում է հյուրասենյակում ամեն երեկո: Our family gathers in the living room every night
4.Արամի հայրիկը հաճախ թերթ է կարդում կիրակի առավոտյան: Aram's father often reads the newspaper on Sunday mornings.
5. Իմ փոքր քույրիկը ունի շատ խաղալիքներ և հաճախ խաղում է նրանցով My little sister has a lot of toys and often plays with them

 (with them).

Մաթեմատիկա

Տնային առաջադրանք մաթեմատիկայից

360.

Կա-11 լ ջուր

Դատարկ-4լ  և  3լ  դույլ

Առանձնացնել-6լ

Լուծում

  1. 11-4=7լ
  2. 7-4=3լ

Ա) Մնաց  4լ,  որը  թափում  ենք

3լ  լցնում ենք մեծ դույլի մեջ

4լ-ից 3-ը լցնում ենք դույլի մեջ

Այդ 3լ-լցնում ենք մեծ դույլի մեջ՝ 6լ:

Բ) Կա 11լ ջուր

 Դատարկ-4լ  և  3լ  դույլ

Առանձնացնել-10լ

Լուծում

11լ-ից դատարկել 4լ-կմնա  7լ

4լ-ից  դատարկում  ենք  3լ, որը  ավելացնում   ենք 7լ-ին: Կստանանք 10լ ջուր.

361.

300+(400-100):3×2=500

 (1000+300)x3:2-1450=500