Մաթեմատիկա

Տնային առաջադրանք մաթեմատիկայից 12.08.2020

384.(ա)Գտի՛ր անհայտ բաժանարարը

45:*=5  45:5=9   45:9=5

540:*=90    540:90=6  540:6=90

780:*=65     780:65=12  780:12=65

385(ա)Երկու թվերի քանորդը 25 է։ Բաժանելին 5500-ն է։Գտի՛ր  բաժանարարը

և  կազմի՛ր  հավասարություն։

Լուծում

5500:25=220

Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմատիկայից 12.08.2020

384.(բ) Գտի՛ր անհայտ  բաժանարարը։

48 : * = 6   48:6=8   48:8=6

320:*=80      320:80=4     320:4=80

4140:*=18      4140:18=230    4140:230=18

385(բ)Երկու թվերի քանորդը 70 է:Բաժանորդը 210-ն է: Գտի՛ր  բաժանելին  և

կազմիր հավասարություն։

Լուծում

210:70=3

385(գ)Երկու թվերի տարբերությունը   520 է։Հանելին  318-ն է։Գտի՛ր   նվազելին

և  կազմի՛ր  հավասարություն։

Լուծում

520+318=838