Երգ

Ամանորյա Ավետիսներ

Ավետիս — 1

Արդ ցնծացեք, ուրախացեք, ավետիս,
Այսօր ծնունդք ի Մարիամա, ավետիս,
Էս տան շինած, աշնան շինած, ավետիս,
Էս տան քարեր մարմար բերած, ավետիս,
Թոներ ինի քընձ հեկեղեցի, ավետիս,
Հարսներ ինի քընձ եղվնիք, ավետիս,
Ավելը ձեռ՝ փունջ մանուշակ, ավետիս,
Կըտխեն ըզձեռ՝ նռան գինին, ավետիս:

Продолжить чтение «Ամանորյա Ավետիսներ»
Բնագիտական փորձեր

Բնագիտական փորձ 11.30.2020

Այս փորձի համար պետք է՝ ջրով լի բաժակ և ցանկացած բույս։

Բույսի հողը լցնում ենք բաժակի մեջ։

Երբ որ հողը լցնում ենք բաժակի մեջ պղպջակներ են առաջանում և օդ։

Իսկ հետո երբ որ խառնում ենք ավազը իջնում է բաժակի տակ քանի որ ավազը ծանր է։

Իսկ վրաի շերտը հումուս է։

Անգլերեն

English

17.

They often go to the country. they is often go to the countrying now.

She always helps her mother. She is always helping her mother now.

We go to school every morning. We is go to schooling now.

They  often play in the yard. They is often playing in the yard now.

Tom doesn’t play basketball. Tom doesn’t playing basketball.

18.

David (to play) in the yard now. David is playing in the yard now.

Kate (to water) the flowers every day. Kate to waters the flowers every day.

Children (to sing) now. Children isn’t singing now.

Mike usually (to do) his homework in the evening. Mike usually to dois his homework In the evening.

Անգլերեն

English

Seda-Hello

Hasmik-Hello

Seda-How are you Hasmik

Hasmik-I am fine thank you

Seda-What are you doing  Hasmik

Hasmik-I am playing computers  games  and what about you, what are you doing  Seda

Seda-I’m watching a movie

Hasmik-And what is your brother doing

Seda-My brother is  watching Nastya and papa Hasmik  can you go to play in the yard?

Hasmik-Yes

Seda-I look forward to seeing you in the yard

Մաթեմատիկա

Տնային առաջադրանք մաթեմատիկայից 11.17.2020

15 կգ կեռասն արժե այնքան որքան 12 կգ ծիրանը:Կբավարարի արդյոք 4000 դրամը 5 կգ կեռաս գնելու համար,եթե 1կգ ծիրանն արժե 900 դրամ;

900×5=4500

4500-4000=500

Պատ.՝ չի հերիքի

Продолжить чтение «Տնային առաջադրանք մաթեմատիկայից 11.17.2020»
Մայրենի

Մայրենի 11.16.2020

1. Բառերը բաժանեք արմատների, ածանցների. Չմոռանաք հոդակապը:

Օրինակ՝ Մարդակեր =մարդ+ա+կեր

Դասացուցակ,-դաս+ա+ցուցակ մարդակեր-մարդ+ա+կեր, լուսամուտ-լուս+ա+մուտ, խոշորացույց-խոշոր+ա+ցույց, ցուցամատ-ցուց+ա+մատ:

Продолжить чтение «Մայրենի 11.16.2020»
Մաթեմատիկա

«Սեբաստացու օրեր» կրթահամալիրի տոն ուսումնական նախագիծ մաթեմատիկա

Կրթահամալիրի տոնի նախագիծ (Սեբաստացու օրեր. )
Ժամանակահատվածը` նոյեմբերի 9-ից   նոյեմբերի 13-ը:
Մասնակիցներ — Հարավային դպրոց, 4-5 րդ դասարաններ

Հետազոտական աշխատանքներ
Ուսումնասիրել վերջին 5 տարվա հարավային դպրոցի 4-5 դասարաններում սովորղների թվաքանակը: Համեմատել և դասավորել ըստ տարիների և գրառել , թե ինչպես է փոփոխվել տարիների ընթացքում:
Աշխատանքը ավարտելուց հոտո , այն ամփոփել բլոգում:

N201520162017201820192020
4-րդ դասարան172941203752
5-րդ դասարան121530312347
Продолжить чтение ««Սեբաստացու օրեր» կրթահամալիրի տոն ուսումնական նախագիծ մաթեմատիկա»
Без рубрики

«Սեբաստացու օրեր» կրթահամալիրի տոն ուսումնական նախագիծ մաթեմատիկա

Կրթահամալիրի տոնի նախագիծ (Սեբաստացու օրեր. )
Ժամանակահատվածը` նոյեմբերի 9-ից   նոյեմբերի 13-ը:
Մասնակիցներ — Հարավային դպրոց, 4-5 րդ դասարաններ

Հետազոտական աշխատանքներ
Ուսումնասիրել վերջին 5 տարվա հարավային դպրոցի 4-5 դասարաններում սովորղների թվաքանակը: Համեմատել և դասավորել ըստ տարիների և գրառել , թե ինչպես է փոփոխվել տարիների ընթացքում:
Աշխատանքը ավարտելուց հոտո , այն ամփոփել բլոգում:

Նախագծի նպատակը և խնդիրները:

Տրված թեմայով նյութերի ձևավորում:
Բանավոր հաշվումների կատարում և պատկերացում
Մաթեմատիկական հմտությունների զարգացում:
Ինքնուրույնության, ինքնարտահայտման հմտությունների և կարողությունների ձևավորում:

Նախագծի իրականացման ընթացքը

Նախապես ձեռքի տակ ունենալ վերջին 5 տարիների սովորողների տվյալները , համեմատել ամեն տարվա սովորողների թվաքանակները , դասավորել ըստ տարիների՝ աճման կարգով:

Ամփոփում

Աշխատանքները ավարտելուց հետո, կազմել դիագրամներ, ըստ տարիների և ըստ դասարանների: Աշխատանքները  ամփոփել բլոգում:

N201520162017201820192020
4-րդ դասարան172941203752
5-րդ դասարան121530312347

(52-17=35 սովորողների քանակի տարբերությունը

(52-29=23սովորողների քանակի տարբերությունը

(52-41=11սովորողների քանակի տարբերությունը

(52-20=32սովորողների քանակի տարբերությունը

(52-37=15սովորողների քանակի տարբերությունը

5-րդ դասարան

(47-12=35սովորողների քանակի տարբերությունը

(47-15=32սովորողների քանակի տարբերությունը

(47-30=17սովորողների քանակի տարբերությունը

(47-31=16սովորողների քանակի տարբերությունը

(47-23=24սովորողների քանակի տարբերությունը