Մայրենի

Մայրենի 11.16.2020

1. Բառերը բաժանեք արմատների, ածանցների. Չմոռանաք հոդակապը:

Օրինակ՝ Մարդակեր =մարդ+ա+կեր

Դասացուցակ,-դաս+ա+ցուցակ մարդակեր-մարդ+ա+կեր, լուսամուտ-լուս+ա+մուտ, խոշորացույց-խոշոր+ա+ցույց, ցուցամատ-ցուց+ա+մատ:

Продолжить чтение «Մայրենի 11.16.2020»
Մաթեմատիկա

«Սեբաստացու օրեր» կրթահամալիրի տոն ուսումնական նախագիծ մաթեմատիկա

Կրթահամալիրի տոնի նախագիծ (Սեբաստացու օրեր. )
Ժամանակահատվածը` նոյեմբերի 9-ից   նոյեմբերի 13-ը:
Մասնակիցներ — Հարավային դպրոց, 4-5 րդ դասարաններ

Հետազոտական աշխատանքներ
Ուսումնասիրել վերջին 5 տարվա հարավային դպրոցի 4-5 դասարաններում սովորղների թվաքանակը: Համեմատել և դասավորել ըստ տարիների և գրառել , թե ինչպես է փոփոխվել տարիների ընթացքում:
Աշխատանքը ավարտելուց հոտո , այն ամփոփել բլոգում:

N201520162017201820192020
4-րդ դասարան172941203752
5-րդ դասարան121530312347
Продолжить чтение ««Սեբաստացու օրեր» կրթահամալիրի տոն ուսումնական նախագիծ մաթեմատիկա»
Без рубрики

«Սեբաստացու օրեր» կրթահամալիրի տոն ուսումնական նախագիծ մաթեմատիկա

Կրթահամալիրի տոնի նախագիծ (Սեբաստացու օրեր. )
Ժամանակահատվածը` նոյեմբերի 9-ից   նոյեմբերի 13-ը:
Մասնակիցներ — Հարավային դպրոց, 4-5 րդ դասարաններ

Հետազոտական աշխատանքներ
Ուսումնասիրել վերջին 5 տարվա հարավային դպրոցի 4-5 դասարաններում սովորղների թվաքանակը: Համեմատել և դասավորել ըստ տարիների և գրառել , թե ինչպես է փոփոխվել տարիների ընթացքում:
Աշխատանքը ավարտելուց հոտո , այն ամփոփել բլոգում:

Նախագծի նպատակը և խնդիրները:

Տրված թեմայով նյութերի ձևավորում:
Բանավոր հաշվումների կատարում և պատկերացում
Մաթեմատիկական հմտությունների զարգացում:
Ինքնուրույնության, ինքնարտահայտման հմտությունների և կարողությունների ձևավորում:

Նախագծի իրականացման ընթացքը

Նախապես ձեռքի տակ ունենալ վերջին 5 տարիների սովորողների տվյալները , համեմատել ամեն տարվա սովորողների թվաքանակները , դասավորել ըստ տարիների՝ աճման կարգով:

Ամփոփում

Աշխատանքները ավարտելուց հետո, կազմել դիագրամներ, ըստ տարիների և ըստ դասարանների: Աշխատանքները  ամփոփել բլոգում:

N201520162017201820192020
4-րդ դասարան172941203752
5-րդ դասարան121530312347

(52-17=35 սովորողների քանակի տարբերությունը

(52-29=23սովորողների քանակի տարբերությունը

(52-41=11սովորողների քանակի տարբերությունը

(52-20=32սովորողների քանակի տարբերությունը

(52-37=15սովորողների քանակի տարբերությունը

5-րդ դասարան

(47-12=35սովորողների քանակի տարբերությունը

(47-15=32սովորողների քանակի տարբերությունը

(47-30=17սովորողների քանակի տարբերությունը

(47-31=16սովորողների քանակի տարբերությունը

(47-23=24սովորողների քանակի տարբերությունը