Մաթեմատիկա

Տնային առաջադրանք մաթեմատիկայից

1038.Արտահայտիր նշված միավորներով

ա)3/5 սմ=6 մմ

1սմ=10մմ

10:5=2

2×3=6

7/20դմ=35մմ

1դմ=100մմ

100:20=5

5×7=35

5/20մ=250մմ

1մ=1000մմ

1000:20=50

50×5=250

բ)3/50կգ=60գ

1կգ=1000գ

1000:50=20

20×3=60

4/5տ=8ց

1տ=10ց

10:5=2

2×4=8

7/100ց=10000գ

100ց=1000000գ

1000000:100=10000

գ)5/20ր=240վ

1ր=60վ

60:5=12

12×20=240

3/30ժ=6ր

1ժ=60ր

60:30=2

2×3=6

4/3օր=24ժ

1օր=24ժ

24:3=8

8×3=24

1039Կատարիր գործողությունը

ա)77կմ-35մ=77000-35=76965

42դմ 2սմ-7սմ=12սմ-7սմ=5

բ)15կգ-670գ=15000-670=14330

22տ 210կգ-240կգ=1210-240=970

գ)18օր-8ժ=18×24=432-8=424

18ժ 20ր-35ր=44-35=9