Без рубрики

Տնային աշխատանք մաթեմատիկայից

956.Հայկ իր ունեցած դրամի 4/5 մասն օգտագործեց ձմերուկ գնելու, իսկ 3/5 մասը սեխ գնելու համար։Այդ գնումներից հետո որքա՞ն դրամ մնաց Հայկի մոտ, եթե նա ուներ 1000 դրամ։

Լուծում

Անհնար է

Բ)Աննան իր ունեցած գումարի 4 /7

մասն օգտագործեց ժապավեն գնելու համար, իսկ 5/7 մասը ուլունքներ գնելու համար։Որքա՞ն դրամ մնաց Աննայի մոտ այդ գնումներից հետո, եթե նա ուներ 1400 դրամ։

Անհնար է

957

Արան իր ունեցած դրամի 3/5 մասը ծախսեց գրքերի գնելու համար, իսկ 1/5 մասը տետր գնելու համար։ Որքան դրամ մնաց Արայի մոտ այդ գնումներից հետո, եթե նա ուներ 1000դր։

Լուծում

1000։5=200

200×4=800

Պատ․՝ 800դր։

958

Վարորդը ձմերուկի 3/5 մասը  դատարկեց առաջին  խանութում, իսկ մնացած 2500 կգ-ը  երկրորդ խանութում։ Վարորդը որքան ձմերուկ դատարկեց առաջին խանութում։

Լուծում

2500 ։ 2 = 1250

1250×3= 3750

Պատ․՝ 3750։