Մայրենի

Թեստ 1. 05.04.2021

Թեսթ 1
Ջանի Ռոդարի
Տարօրինակ Հարցեր

Կար-չկար մի տղա, որն ամբո□ջ օրը սրան-նրան ձանձրացնում էր իր հարցերով: Հարցեր տալն, իհարկե, վատ բան չէ, ընդհակառակը, հարցասիրությունը գովելի է, բայց վատն այն է, որ այդ տղայի հարցերին ոչ ոք չէր կարողանում պատասխանել:

Ասենք՝ գալիս էր ու հարցնում.

-Ինչո՞ւ դարակները սեղան ունեն:

Մարդիկ զարմանքից աչքերը չռում էին կամ էլ հենց այնպես պատասխանում.

-Դարակները նրա համար են, որ նրանց մեջ որևէ բան դնեն, օրինակ՝ սպասք, դանակ, պատառաքաղ և այլն:

-Ես գիտեմ՝ ինչի համար են դարակները, բայց ինչո՞ւ դարակները սեղան ունեն:

Մարդիկ թոթովում էին ուսերը ու հեռանում:

Մի ուրիշ ան□ամ նա հարցնում էր.

-Ինչո՞ւ պոչը ձուկ ունի:

Կամ թե՝  ինչո՞ւ բեղերը կատու ունեն:

Տղան մեծանում էր, բայց շարունակում էր մնալ ինչուիկ և այն էլ ոչ թե սովորական, այլ՝ հակառակ ինչուիկ:

Մեծանալուց հետո էլ նա դիմում էր բոլորին զանազան հարցերով: Պարզ է, որ ոչ ոք չէր կարողանում պատախանել նրա հարցերին: Բոլորովին հուսահատվելով՝ հակառակ ինչուիկը տեղափոխվեց մի սարի գագաթ, իր համար խրճիթ շինեց և այնտեղ հնարում էր նոր-նոր հարցեր: Հնարում էր, գրում  տետրի մեջ, իսկ հետո մեծ տանջանքով աշխատում գտնել դրանց պատասխանները: Սակայն ամբողջ կյանքում նա այդպես էլ եր□եք չգտավ իր հարցերի պատասխանները: Եվ ինչպե՞ս գտներ, եթե նրա տետրում գրված էր.«Ինչո՞ւ ստվերը բարդի ունի: Ինչո՞ւ ամպերը նամակ չեն գրում: Ինչո՞ւ նամականիշները գարեջուր չեն խմում»:

Աստիճանաբար նրա մորուքն աճեց, երկա~ր մորուք դար□ավ. նա չէր էլ մտածում սափրել: Դրա փոխարեն նա նոր հարց հորինեց՝ «Ինչո՞ւ մորուքը դեմք ունի»:

Երբ նա մեռավ, մի գիտնական ուսումնասիրեց նրա կյանքը և զարմանալի հայտնագործություն արեց: Պարզեց, որ ինչուիկը սովոր էր գուլպաները շրջերես հագնել և այդպես էլ հագնում էր իր ամբողջ կյանքում: Հենց այդ պատճառով էլ մինչև վերջ չսովորեց ճիշտ հարցեր տալ:

Հապա նայիր քո գուլպաներին. ճի՞շտ ես հագել:

 1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:

ամբո□ջ -ամբողջ

ան□ամ –անգամ

եր□եք -երբեք

դար□ավ -դարձավ

 • Ի՞նչ է նշանակում տեքստում հանդիպող շրջերես բառը:
  ա/երեսառած

բ/կամակոր   

գ/հակառակ կողմով
դ/բոլորին հակառակ

 • Գրի՛ր տեքստում ընդգծված բառերի հականիշները:
   երկա~ր-կարճ       

Սովորական-անսովոր,

Պարզ-բարդ            

Վատ-լավ                           

 • Տեքստի տրված բառերից  որո՞ւմ վերջածանց չկա.

ա/սովորական
բ/ինչուիկ
գ/բոլորովին
դ/գարեջուր

 • Տեքստի տրված բառերից ո՞րն է դրված եզակի թվով.

ա/աչքերը        —————————————                 

բ/ հարցերին     —————————————               

գ/ դարակները  —————————————               

դ/ խրճիթ          —————————————              

 • Տեքսից դու՛րս գրիր երկուական գոյական և ածական:

ինչուիկ մորուք

Երկար  հակառակ

            Վերականգնի՛ր տրված բայերի ուղիղ ձևերը:
ա/ձանձրացնում է               ———ձանձրանալ————————
բ/չէր կարողանում               ———չկարողանալ————————
գ/դնեն                                     ————դնել————————
դ/դարձավ                              ——————դառնալ——————

 • Գտի՛ր ընդգծված նախադասության ենթական ու ստորոգյալը:

Ինչու՞ ստվերը բարդի ունի
ենթակա       ——ստվերը——————

ստորոգյալ     ——ունի————————

 • Ո՞րն է կլոր տարի դարձվածքի իմաստը.

ա/մի քանի տարի
բ/ամբողջ կյանքում
գ/ամբողջ տարին
դ/ տարվա կեսը

 • Այն ի՞նչն է, այն ի՞նչը.
  Մի փոքրիկ պապիկ,
  հագին հազար շապիկ:
                                    —կաղամբ———————————
 1. Մեկ նախադասությամբ նկարագրի՛ր հարցասեր տղային:

Ինչուիկը ուներ շագանակագուն աչքեր , սև մազեր և չարաճճի երեխա էր։

 1. Ինչո՞ւ  էր դժվար պատասխանել տղայի հարցերին.

ա/հարցերը շատ էին դժվար
բ/տղան հետաքրքիր ինչուիկ էր
գ/տղան հակառակ ինչուիկ էր
դ/տղան անընդհատ հարցեր էր տալիս

 1. Բոլորովին հուսահատվելով ̀ ի՞նչ արեց ինչուիկը:
  ——Նա  գնաց , մի խրճիթ կառուցեց սարի գագաթին, սկսեց նոր բաներ հորինել։——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 2. Հորինի՛ր նմանատիպ երեք հարց ու պատասխանի՛ր:
  —Ինչու՞ գագաթը սար ունի։Որովհետև անդպես գեղեցիկ է։

Ինչու՞ ունքը դեմք ունի։Այդպես ավելի նուրբ է։

Ինչու՞ մարդը հեռախոս ունի։Որպեսզի զոմբիանա։———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 1. Նայի՛ր շուրջդ. գտի՛ր թարս հարցեր :

—Ինչու՞ հյուսը Մարի ունի։

Ինչու՞ ծիծաղը Ալեքս ունի։

Ինչու՞ ակնոցը Հայկ ունի։—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Без рубрики

homework

Interviewer: Hello, Dan.

Dan: Hi.

Interviewer: Can you tell me about a typical day in your life for the school magazine?

Dan: Yeah, sure.

Interviewer: So, what time do you get up?

Dan: Oh, I get up very early. I get up every day at 5 o’clock and go to the pool. Then I swim from 6 o’clock to 8 o’clock.

Interviewer: You get up at 5 o’clock? Wow, that’s early!

Dan: Yeah. Then at 8 o’clock I have a shower, I get dressed and I have breakfast. I have a big breakfast: cereals, toast, bacon and eggs and orange juice.

Interviewer: What do you do after breakfast?

Dan: At 11 o’clock I go to university. I’m studying sports science and I have classes from 11 o’clock to 4 o’clock.

Interviewer: When do you have lunch?

Dan: I have lunch at about 2 o’clock at the university.

Interviewer: What do you do after classes?

Dan: Sometimes I go to the gym and sometimes I meet my friends at a café.

Interviewer: What time do you have dinner?

Dan: I have dinner at 7 o’clock, then I watch TV or go online and I usually go to bed at 10 o’clock.

Interviewer: Thanks, Dan. That’s a busy day!

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/beginner-a1-listening/interview-swimmer