Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմատիկայից

  1. Ավտոմեքենան գյուղից քաղաք ճանապարհն անցավ 4 ժամում՝ 60 կմ/ժ արագությամբ: Քանի՞ ժամում նա կանցներ այդ ճանապարհը , եթե ընթանար 20 կմ/ժ-ով ավելի արագությամբ:

Լուծում

60×4=240

60+20=80

240:80=3

Պատ․՝ 3

2.Միմյանցից 450 կմ հեռավորության վրա գտնվող երկու վայրերից միաժամանակ իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա և հանդիպեցին 3 ժ հետո: Դրանցից մեկի արագությունը 80 կմ/ժ էր: Հաշվի՛ր մյուսի\ արագությունը:

Լուծում

3×80=240

450-240=210

Պատ․՝ 210

3.Կատարի՛ր գործողությունները

  • 8 լ 250 մլ + 6 լ 45 մլ + 3 լ 750 մլ=18լ 45մլ
  • 5 կմ 250 մ+ 600 մ + 6 կմ 400մ=12կմ 250մ
  • 4. Ծորակից 1 ժամում հոսում է 240 լ ջուր: Քանի՞ ժամում կլցվի 2880 լ տարողությամբ ջրավազանն այդ ծորակով:
  • Լուծոում
  • 2880:240=12
  • Պատ․՝ 12

5.Ավտոմեքենան 80 կմ/ժ արագությամբ A քաղաքից մեկնեց 400 կմ հեռավորության                 վրա գտնվող B քաղաքը: A քաղաքից դուրս գալուց 3 ժ հետո որքա՞ն կլինի նրա 

                     հեռավորությունը B քաղաքից:

80×3=240

400-240=160

Պատ․՝ 160