Մաթեմատիկա

Տնային առաջադրանք մաթեմատիկայից 18.03.2021

782

Ավտոմեքենան a վայրից հասավ b վայրը 5 ժամում:Հաշվիր թե նա քանի ժամում է անցել a-ից c ճանապարհը գիտենալո, որ a-ից c ճանապարհը 140 կմ է, իսկ c-ից b ճանապարհը 210կմ

Լուծում

140+210=350

350։5=70

Պատ.՜ 70

781

Ավտոմեքենան գյուխից քախաք 4 ժամում 60 կմ/ժ արագությամբ։Քանի ժամում նա կգնար այդ ճանապարհը եթե արագությունը մեծացնել 20 կմ/ժ-ով։
Լուծում
60×4=240

4×20=80

240:80=3ժամ

Պատ.՜3ժամ

789 

Ա․ 220 վ = 3 ր 40 վ 

840 ր = 8 օր 

62 ժ = 2 օր 14ժ 

384 տարի = 3 դար 84 տարի