Մայրենի

Մայրենի 15.03.2021

1.Տեքստից դուրս գրեք մեկ բարդ բառ և առանձնացրեք դրա արմատները։Մեծանուն=մեծ+ա+նուն

2.Տեքստից դուրս գրեք երկու վերջածանցավոր բառ և այդ ածանցներով նոր բառեր կազմեք։ Օգնությամբ ֊ուրախությամբ Արքային֊ մարդկային

3.Տեքստից 5֊րդ նախադասությունը համառոտագրեք։Սիբան հեռանում է անտառց֊Սիմբան հեռանում է։

4.Օգտվելով տեքտից գրեք թէ ինչպիսին էր Սիմբան և ինչպիսին էին նրա ընկերները։Սիմբան շատ համառցակ էր իսկ նրա ընկերները շատ հոքատար։