Ռուսերեն

Домашнее задание 02.27.2021

Угадай учителницу

Она моладая

Она невысокая

Она носит очка

У неё тёмные короткие волосы

Она красивая

Она умная

Она весёлая

Она очень хорошо преподает свой придмет

Անգլերեն

Homework 02.27.2021

Լենան աշխատաում է դպրոցում: Լենան աշխատու՞մ է դպրոցում: Լենան չի աշխատում դպրոցում-

Lena works at the school. Does Lena work at school? Lena does not work at school.

2. Նրանք սովորաբար կարդում են անգլերեն գրքեր: Նրանք սովորաբար կարդու՞մ են անգլերեն գրքեր: Նրանք չեն կարդում անգլերեն գրքեր-

They usually read English books. Do they usually read English books? They do not read English books.

3. Մենք ուտում ենք պաղպաղակ հիմա: Մենք ուտու՞մ ենք պաղպաղակ հիմա: Մենք չենք ուտում պաղպաղակ հիմա-

We eat ice cream now. Are we eating ice cream now? We do not eat ice cream now.

4.Դու խաղու՞մ ես շախմատ լավ: Ոչ, ես չեմ կարողանում շախմատ խաղալ-

Do you play chess well? No, I can not play chess.

5.Նայի՛ր, Վահանը խաղում է ֆուտբոլ իր ընկերների հետ-

Do you play chess well? No, I can not play chess.

Մայրենի, Երկարօրիյա

Ախրքյալագի լեզվով բառբառներ 02.27.2021

Ախրքյալագի լեզվով 5 բառ

գնալ-երթա

  Գազար-փուրչուլուղ

 Գալիս է-քուքա

Սիրուն-ռունդ

Տգեղ-գեշ

Ախրքյալագի լեզվով 5 օրհնանք

Ղոջախ լինես-քաջ լինես

Ջրի նման երկար կյանք ունենաս

Ծերերին հարգող լինես

Ճամփետ կանաչ լինի

Ջուխտ մնաք-զույք մնաք

Ախրքյալագի լեզվով 5 անեծք

Տունտ քանդվի

Քոռ ու փուչ լինես

Լեզուտ խածես

Լեզվիտ տակը փուշ խրի

Արևին կարոտ մնաս