Մայրենի

Առեղծվածային դինոզավրերը առաջադրանքներ

  1. Տեքստից դուրս գերք երկու քանակական թվական, դարձրեք բաշխական:40-10:քառասունական, տասական։
  2. Դուրս գրեք երկու ածանցավոր բառ, այդ ածանցներով նոր բառեր կազմեք:

Մարդ-կություն –երկարություն, գոյ-ություն-արագություն

  • Տեքստի վերջին նախադասությունը դարձրեք հարցական:

Առհելի չափերով այս կենդանիները միշտ հետաքրքրե՞լ են մարդկությանը։

  • Տեքստի վերջին նախադասությունը գրեք ապառնի ժամանակով:

Առհելի  չափերով այս կենդանիները միշտ կհետաքրքր են մարդկությանը։