Մաթեմատիկա

Տնային առաջադրանք մաթեմատիկայից 02.02.2021

449.Փորձիր հասկանալ բազմանիշ թվի բաժանումը եռանիշ թվի անկյունաձև եղանակով և աստղանիշերը փոխարինել համապատասխան թվանշաններով։

450 Կատարիր բաժանում։

ա)2604:124=21

9728:304=32