Ռուսաց լեզու

Русский 10.01.2020

мама, я, стол, сад, папа, дети,  сестра, дом, мальчик,  девочка, отец, метро, бабушка, книга,  дедушка, ученик,  ученица, стул, врач,  собака, журнал, школа, кошка, одеяло, портрет, брат, мать, класс, парк, хлеб.

кто это?что это?
Мама Я Папа Дети Сестра Мальчик Девочка Отец Бабушка дедушка ученик врач собака кошка брат мать    Хлеб Стол Сад Дом Метро Книга Стул Журнал Школа Одеяло Портрет класс парк хлеб
Անգլերեն

English 10.1.2020

.Ես կարողանում եմ վարել հեծանիվ, բայց չեմ կարողանում խաղալ շախմատ:
I can ride a bike but I cannot play chess.

2.Կան շատ գրքեր և մատիտներ պայուսակի մեջ:
There are many books and pencils in the backpack .

3.Կա մի մեծ կանաչ գնդակ ծառի տակ:
There is a big green ball under the tree.

4. Կա երկու մահճակալ և մեկ սեղան ննջասենայակում:
There are two beds and one table in the bedroom .

5.Դու կարո՞ղ ես կարդալ անգլերեն գրքեր: Այո, կարող եմ:
Can you read English books? yes I can

Մայրենի

Լեզվաբանական աշխատանք 10.1.2020

Մեկընդմիշտ, համընդհանուր, լուսնկա, հոտնկայս, օրընդմեջ, հատընտիր, չընդունել, կընկնի, շրջակա, գնդացիր, առընթեր, անընդմեջ, մերթընդմերթ, օրըստօրե, անընկերասեր, չտեսնվել, կնկատի, կրնկակոխ, սրտամոտ, զուգընկեր, ընչաքաղց: