Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 09.14.2020

  1. Գնացքը I օրը անցավ 574 կմ, II օրը՝ 56կմ-ով ավելի, քան  օրը : III օրն անցավ 74կմ-ով պակաս, քան II օրը: Որքա՞ն ճանապարհ անցավ գնացքը 3 օրում:

I-օրը 574 կմ

II-օրը 574+56=630

III-օրը 630-74=556

574+630=1204 կմ

Պատ․՝ 1204 կմ
Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը, եթե նրա կողմերի երկարություններն են՝ 7 սմ և 12 սմ:
P=7×2+12×2=38սմ

7×12=84 մակերեսը

Պատ․՝ 84 մակերեսը

  • Համեմատիր.
    ա) 2Ժ 24ր    (200ր )           բ) 2Ժ 50ր    (250ր)
    գ) (2օր 15Ժ)      60Ժ          դ)  3օր 10Ժ      (310Ժ)

  • Դատարկ ջրավազանի մեջ առաջին խողովակով լցվեց 1350լ ջուր, իսկ երկրորդով՝ 480լ: Տնկիները ջրելու համար պապիկը այդ ջրից օգտագործեց 1580լ : Որքա՞ն ջուր մնաց ջրավազանում:
    I-1350 լ

II-1350+480=1830 լ

III=1830-1350=480 լ ջուր

Պատ․՝ 480 լ ջուր

       5.  Արտահայտիր տարիներով:

          ա) 2 դար 12 ամիս=201տարի                                            բ) 5դար 6 տարի=506 տարի