Մաթեմատիկա

Տնային առաջադրանք մաթեմատիկայից

697.(ա)
6 մեծ և 4 փոքր պարկերում կա 38կգ ալյուր։4 մեծ և 4փոքր պարկերում 28կգ։Որքան՞ ալյուր կա մեծ և փոքր պարկերից յուրքանչյուրում։
Լուծում
6-4=2
38-28-10
10:2=5
5x4=20
28-20=8
Պատ․՝8 20
(բ)7 մեծ և 5 փոքր պարկերում կա 38կգ բրինձ։7մեծ և 7փոքր պարկերում 42կգ։Որքան՞ բրինձ կա մեծ և փոքր պարկերից յուրաքանչյուրում։
Լուծում
42-38=4
4:2=2
2x5=10
38-10=28
Անգլերեն

Shoping

Shop  assistant: Oh hello there, how can I help you?

Mother : Hello,  I want to  buy a yellow  dress for my daughter. Can she try it on?

Shop  assistant: of course she can.  Over there.

Seda: I don’t like this dress. I like  black dress.  And it is big.

Mother: Please, show  us a size  small

 Shop  assistant: Perhaps that  black dress  on the  right.

Shop  assistant: Yes, this is small.

Seda: This it’s  very  beautiful.  It  suits me.

Mother: how much is it?

Shop  assistant: 10 dollars.

Mother: but it’s  expensive.

Shop  assistant: it isn’t  cheap but it is very  beautiful. 

Մայրենի

Պիզայի աշտարակի մասին

 1. Ի՞նչ անունով է նաև հայտնի Պիզայի աշտարակը և ո՞ր երկրում է գտնվում: (1 միավոր)

Ընկնող աշտարակ գտնվում է Իտալյայում։

 1. Պիզայի աշտարակի շինարարությունը կատարվել է երկու փուլով, շինարարությունը դադարեցվել է, ինչո՞ւ: (0,5միավ
 2. Դադարեցվել է որովհետև շենքը թեք էր։

3.Ուշադիր կարդա Գալիլեյի մասին պատմվող լեգենդի հատվածը և պատասխանիր հետևյալ հարցերին

ա) Ի՞նչ էր անում գիտնականի վերևի հարկում: (0,5 միավոր)

Նա կանգնել էր վերևում և տարբեր իրեր էր ցած գցում։

բ) Ի՞նչ էր փորձում ապացուցել գիտնականը: (0,5 միավոր)

Գիտնականը փորձում էր ապացուցել, որ ընկնելու արագությունը կախված չէ ընկնող իրի քաշից:

4.Ի սկզբանե ի՞նչ էր նախատեսվում, ինչպիսի՞ն պետք է լիներ աշտարակը: (0,5 միավոր)

Աշտարակը պետք էր լիներ 10 հարկանի և ունենար 98 մետր բարձրություն։

 1. Ո՞վ է սկսել Պիզայի աշտարակի շինարարությունը: (0,5 միավոր)

Աշտարակի կառուցումը սկսել է Բոնանո Պիզանոն։

 1. Ո՞վ է ավարտել Պիզայի աշտարակի շինարարությունը: (0,5 միավոր)
 2. Փակագծերում դրված բայերը անհրաժեշտ ձևով համապատասխանեցրո՛ւ տեքստին: (1 միավոր)

գտնել-

8.Տեքստի բառերից  4-ում բաց թողած տառի փոխարեն գծիկ է դրված: Լրացրո՛ւ բաց թողած տառերը: (1 միավոր)

9.Տեքստում  ընդգծված նախադասությունը կետադրիր: (1 միավոր)

10.Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված նրա տեսակը` ըստ կազմության: (0,5 միավոր)

ա) քաղաք — բարդ
բ) ութերորդ — ածանցավոր
գ) բարձրություն — ածանցավոր
դ) լեգենդ — պարզ

11.Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե այն ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված: (0,5 միավոր)

ա) աշտարակ — գոյական

բ) գրավիչ — գոյական

գ) ութերորդ — թվական

դ) Իտալիա — գոյական

12.Փակագծերում տրված բառերը ձևափոխելով` տեղադրիր բաց թողած տեղերում:
(1միավոր)

Գիտնականը վերևի … կանգնած նայում էր, թե ինչպես են  իր … իրերը ընկնում ներքև:
( հարկ, գցել)

13. Տեքստից դուրս գրիր  5  ածական: (1 միավոր)

Անգլերեն

Shopping

Shop  assistant: Oh hello there, how can I help you?

Mother : Hello, I’m looking for a yellow dress for my daughter

Shop  assistant: Yes, of course, this is the yellow cloth

Seda: I donot like this color I like red and this dress is small.

Mother: Please show us a large size

 Shop  assistant: Perhaps that  red dress  on the  right.

Shop  assistant: Yes, this is bigger.

Seda: This it’s  very  beautiful.  It  suits me.

Mother: how much is it?

Shop  assistant: 50 dollars.

Mother: but it is cheap

Shop  assistant: it’s cheap but very beautiful

Մայրենի

Ծառերի Գանգատը

Առաջադրանքներ․

 1. Բառարանի օգնությամբ գտիր կարմիրով նշված բառերի բացատրությունները և սովորիր։

անգութ-անխիխճ

գերաններից -ծառի փայտ

 գոմեր-որտեղ անասուններին են պահում

մարագներ-սնունդ պահելու տեղ

սայլ-Քառանիվ փայտաշեն բեռնատար

լուծ-Ամուր փայտից սարքած երկար տափակավուն ձող

սամ-օղակ որը գցում են կենդանու վզին

 1. Գրի՛ր, թե ըստ տեքստի՝ ո՞ր ոլորտներում են օգտագործում փայտը։

տուն տաքացնում, թոնիր վառում, կերակուր եփում, փափուկ հաց թխում,

 1. Ըստ քեզ՝ ինչո՞վ կարելի է փոխարինել փայտը։

Փայտը կարելի է փոխարինել երկաթոով, քարով, հողով։

 1. Արդյո՞ք ծառերի գանգատը տեղին է։ Ինչո՞ւ։

Այո, ճիշտ են ասում։ Որովհետև ծառերը մեզ օդ են տալիս, և ինչքան նրանք կտրում են ծառերը, օդը ավելի է քչանում։

 1. «Եթե ամեն մեկս մի ծառ տնկենք» վերնագրով փոքրիկ պատում գրիր, ընդգրկիր նաև ընտանիքիդ անդամներին՝ գրելով նաև նրանց մտքերը։

Եթե ես, ընկերներս, ընտանիքս, ծառ տնկենք, օդը ավելի կշատանա, օդը մաքուր կլինի։ Ես կուզեի, հենց որ ինչ -որ մեկը ծառ կտրեր, նրան տուգանեին։ Ընդհարապես ես շատ եմ սիրում բնությունը, օրինակ մարդիկ կան ընդհարապես չեն սիրում բնությունը, բայց նրանք չգիտեն, որ եթե բնությունը գոյություն չուներնար, մարդկությունը կվերնանար և ավելի լավ է տնկենք, քան կտրենք։

Ռուսերեն

Тест

1. Подбери к словам, которые отвечают на вопрос кто? или что?, подходящие по смыслу слова, которые отвечают на вопросы какой? какая? какое? Составь словосочетания.
Снег Белый, блестящий, пушистый.
Зима холодная, морозная, ранняя.
Небо хмурое, серое, безоблачное.


Слова для справок: пушистый, белый, холодная, морозная, блестящий, ранняя, хмурое, серое, безоблачное.

В каком случае слова, обозначающие признак предмета, отвечают на вопрос какие?

2. Каждый предмет можно охарактеризовать по разным признакам:
по цвету, по форме, по весу, по материалу, из которого он сделан, по размеру, по вкусу, по запаху, по температуре.

Сам придумай примеры.

Например, ваза (какая?) стеклянная, большая, белая.

1) книга интиресная, увликательная, бумажная.

2) телевизор большой, маленкий, новый.

3) море солёное, бурное, синее.

3. Прочитай текст. Придумай название.

«Рыжый кот и воробей»
Был март месяц. У самого края крыши лежала большая глыба снега. От весеннего солнышка снег быстро таял. На снегу сидел воробей. Он смотрел кругом и радовался весне. Не видел серенький, что огромный рыжий кот подбирается всё ближе и ближе к нему.

Вдруг снежная глыба упала.
—Чирик! — весело крикнул воробей и вспорхнул на веточку берёзы.
—Мяу! — недовольно промяукал рыжий кот, отряхиваясь от снега.

Ответь на вопросы.
Какое было время года?

Время  года  было  весна.


Где лежала снежная глыба?

Снжная  глыба  лежала  на  краю  крыши.


Где сидел воробей?

Воробей  сидел  на снегу.


Кто подбирался к воробью?

К  воробю подбирался  рыжий  кот.


Что хотел сделать кот?

Кот  хотел  сьесть   воробья.

 
Почему упала снежная глыба?

Потому  что  рыжий  кот  хотел  подбиратся  к  воробью.


Почему снег не упал на воробья?

Потому  что  воробей  вспорхнул  на  веточку  берёзы.

Чем кот был недоволен?

Кот  был  недоволен  тем,  1то  снег  упал  на  него.

Ռուսերեն

Моя будущая професссия

Я уже подумала какая у меня будет профессия.Я буду актриссой и певицой.Я уже
снималас в двух клипах и ешо я буду сниматся в кино.Я уже начинаю с таково
возраста.И многие говарят что у меня квасивая фигура и говарят что я могу
стать моделю.А папа говарт что я стала 
глазной врач.А мама говарит что
я могу стать блогером я даже придумала как меня будут звать когда я стану
блогером.И меня будут звать СЕДА-НЕПОСЕДА.Особенно я хочу стать блогером, моделю 
и актриссой.

Անգլերեն

Homework

Ex.4   Some or Any

1. There is some cake on the table.

2.There aren’t any tomatoes in the fridge.

3.Is there any suger in the jar?

4.There are some children in the park.

5. Are there any books on the table?

6There isn’t any butter in the fridge.

7.Are there any birds in the trees?

8.There aren’t any bikes in the street.

Ex. 5

1.Are there any strawberries?

Yes, there are.

2.Is there any meat?

Yes, there is.

3.Are there any apples?

Yes, there is.

4.Is there any milk?

Yes, there is.

5.Is there any cheese?

No, there isn’t.

6.Are there any oranges?

No, there aren’t.

Ex.6

1.Can I have carton of soup, please?-     Bowl

2.Their house is big.  —  Their

3.The children’s room is very small.  — Children

4.They are five boys in my class.  —    There

5.The boy’s names are Jack and Bill.    – Boys

Մաթեմատիկա

Թեստ4

 Գտնել   այն   թիվը,   կազմված  է  70  տասնյակից  և   8  միավորից:

1)  78

2)  870

3)  708 +

4)  780:

2.  Գտնել   ամենափոքր   քառանիշ   և   ամենամեծ   եռանիշ   եռանիշ   թվերի   տարբերությունը:

1)  1000

2)  1  +

3)  999

4)  111:

3. Ինչպե՞ս կփոխվի  երկու   թվերի   արտադրյալը,   եթե   արտադրիչներից  մեկը     փոքրացվի   6  անգամ:

1)  կփոքրանա   6   անգամ  +

2)  կմեծանա   6   անգամ  

3)  կմեծանա   6-ով  

4)   կփոքրանա    6-ով:

4.  Գտնել   4758   թիվի   100-ի   բաժանելիս   ստացված   մնացորդը:

1)  5

2)  85

3)  58 +

4)  758:

5.   Ընտրել   տրված   թվանշաններից   այն   թվանշանը,   որը   տեղադրելով    աստղանիշի փոխարեն ՝   ստանալ    անհավասարություն:

4337 < 4*37

1)  1

2)  2

3)  3

4)  4  +

4337 <  4437:

6.  Ընտրել   այն   շարքը,   որտեղ   թվերը   դասավորված  են   աճման   կարգով:

1)  74287,   64362,   5193,   2662

2)  2662,   5193,  64362,  74287 +

3)  74287,  64362,  2662,   5193

4)  2662,  5193,  74287,  64362:

7.  Ընտրել  այն   պատասխանը,  որն  արտահայտում  է   6 կմ   2 մ    7 դմ-ը  դեցիմետրերով:

1)  6027 դմ +

2)  60207 դմ

3)  60027 դմ  +

4)  6270 դմ:

8.  Ընտրել  այն   պատասխանը,  որն   արտահայտում  է  1/5  ժամը  րոպեներով:

1)  12 ր

2)  36 ր

3)  48 ր

4)  24 ր +: 

9.   ուղանկյան   երկարությունը   16 սմ  է,  լայնությունը  ՝  11 սմ:  Գտնել   ուղղանկյան   պարագիծը:

1)  27 սմ

2)  54 սմ  +

3)  90 սմ

4)  180 սմ:

11.  Թվային  առանցքի   վրա  տրված  են    D (7)  և  C (15)  կետերը:  Գտնել  DC  հատվածի   երկարությունը:

Պատ.՝  DC=8 սմ :

12.  Գտնել  երկու  քառանիշ  թիվ,  որոնք  բաժանվում  են  և  5-ի,  և   10-ի:

Պատ.՝  1000,  3500:

13.  Դնել  թվաբանական   գործողության   նշանները   ( +,  -,  x,  : )   այնպես,   որ   վերականգնվի   հավասարությունը:

7 x 5 + 8=43:

14.  Տրված   թվերից  հետո   գրել   ևս  մեկ  թիվ  ըստ  օրինաչափության:

6,  7,  13,  20,  33,  53:

15.  Հաշվել  435 x ( 6000 – 5978 ) + 35400 : ( 4345 – 4285 )  արտահայտության   արժեքը:         

 435 x ( 6000 – 5978 ) + 35400 : ( 4345 – 4285 )=10160

1)  6000 – 5978=22

2)  4345 – 4285=60

3)  35400 : 60=590

4)  435 x 22=9570

5)  9570 + 590=10160:

16.  Ուղղանկյան   լայնությունը   21 սմ  է,   և   կազմում   է   երկարւթյան   1/3   մասը:   Գտնել   ուղղանկյան    մակերեսը:

Լուծում

1)  21 x 3=63 սմ

S=63 x 21=1323 սմ

Պատ.՝  S=1323 սմ:

17.  A   վայրից   հակադիր   ուղղություններով   շարժվեցին   երկու   ավտոմեքենա:   Քանի՞   ժամ   հատո   նրանց   միջև   հեռավորությունը   կլինի   780 կմ,   եթե   մեկը   շարժվում   է    70  կմ/ժ  արագությամբ.   Իսկ   մյուսը ՝   10   կմ/ժ-ով   պակաս   արագությամբ:  

Լուծում

1)  70 + 60=130 կմ/ժ

2)  780 : 130 =6 ժ

Պատ.՝  6 ժ: