Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա ճամբար

1 խնդիր

Թրթուրը 2-օրում ծառը բարձրացավ 2մ։Քանի՞ օրում թրթուրը կբարձրանա 10մ։

Լուծում

10-օրում կբարձրանա 10մ։

2 խնդիր

Մարդը 1-օրում գնում է 20 կմ:2 օրում քանի կմ կգնա:

Լուծում

40-օրում կգնա