Մաթեմատիկա, Ստուգատես

Մաթեմատիկայի ստուգատես

1.Ո՞րն է այն քառանիշ թիվը, որի տասնավորը 6 է, հազարավորը՝ 4, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները՝ 3։

3)34363

2․Ո՞ր շարքի թվերն են դասավորված աճման կարգով:

1)1, 20, 356, 4044, 5797

3. Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի արտադրյալը, եթե արտադրիչներից մեկը փոքրացնենք 10 անգամ, իսկ մյուսը թողնենք նույնը:

2) կփոքրանա10 անգամ

4․ 97184 < 971*4 արտահայտության մեջ աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ ամենամեծ թվանշան կարող ենք տեղադրել, որ անհավասարությունը ճիշտ լինի։

3)9

5․ Գտի՛ր 21 թվի 3/7 մասը:

3)3

6․ Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 5 րոպե 25 վայրկյանը վայրկյաններով:

2) 325վ

7. Նկարում պատկերի ո՞ր մասն է ներկված սևով:

Անխորագիր պատկեր

2) 8/1

8․ Քանի՞ կիլոգրամ է է 7/100 տոննան։

4)70

9․ Նշիր ամենափոքր քառանիշ թիվը, որի գրության մեջ կրկնվող թվանշաններ չկան:

1)1023

10․ Գտի՛ր 2262 թիվը 100-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը:

1)2

11. Ըստ օրինաչափության գտի՛ր տրված հաջորդականության հաջորդ անդամը՝ 5, 8, 11, 14,․․․

17

12․Հաշվի՛ր (2000-40•5):90+380 արտահայտության արժեքը

440

13․ AB հատվածի երկարությունը 21 սմ է, AC հատվածը՝ 7 սմ : Գտի՛ր CB հատվածի երկարությունը:

Անխորագիր պատկեր

3սմ

14․ Գտիր 44սմ պարագիծ ունեցող քառակուսու մակերեսը։

44×44=176

Մաթեմատիկա

Տնային առաջադրանք մաթեմատիկայից

697.(ա)
6 մեծ և 4 փոքր պարկերում կա 38կգ ալյուր։4 մեծ և 4փոքր պարկերում 28կգ։Որքան՞ ալյուր կա մեծ և փոքր պարկերից յուրքանչյուրում։
Լուծում
6-4=2
38-28-10
10:2=5
5x4=20
28-20=8
Պատ․՝8 20
(բ)7 մեծ և 5 փոքր պարկերում կա 38կգ բրինձ։7մեծ և 7փոքր պարկերում 42կգ։Որքան՞ բրինձ կա մեծ և փոքր պարկերից յուրաքանչյուրում։
Լուծում
42-38=4
4:2=2
2x5=10
38-10=28
Մաթեմատիկա

Թեստ4

 Գտնել   այն   թիվը,   կազմված  է  70  տասնյակից  և   8  միավորից:

1)  78

2)  870

3)  708 +

4)  780:

2.  Գտնել   ամենափոքր   քառանիշ   և   ամենամեծ   եռանիշ   եռանիշ   թվերի   տարբերությունը:

1)  1000

2)  1  +

3)  999

4)  111:

3. Ինչպե՞ս կփոխվի  երկու   թվերի   արտադրյալը,   եթե   արտադրիչներից  մեկը     փոքրացվի   6  անգամ:

1)  կփոքրանա   6   անգամ  +

2)  կմեծանա   6   անգամ  

3)  կմեծանա   6-ով  

4)   կփոքրանա    6-ով:

4.  Գտնել   4758   թիվի   100-ի   բաժանելիս   ստացված   մնացորդը:

1)  5

2)  85

3)  58 +

4)  758:

5.   Ընտրել   տրված   թվանշաններից   այն   թվանշանը,   որը   տեղադրելով    աստղանիշի փոխարեն ՝   ստանալ    անհավասարություն:

4337 < 4*37

1)  1

2)  2

3)  3

4)  4  +

4337 <  4437:

6.  Ընտրել   այն   շարքը,   որտեղ   թվերը   դասավորված  են   աճման   կարգով:

1)  74287,   64362,   5193,   2662

2)  2662,   5193,  64362,  74287 +

3)  74287,  64362,  2662,   5193

4)  2662,  5193,  74287,  64362:

7.  Ընտրել  այն   պատասխանը,  որն  արտահայտում  է   6 կմ   2 մ    7 դմ-ը  դեցիմետրերով:

1)  6027 դմ +

2)  60207 դմ

3)  60027 դմ  +

4)  6270 դմ:

8.  Ընտրել  այն   պատասխանը,  որն   արտահայտում  է  1/5  ժամը  րոպեներով:

1)  12 ր

2)  36 ր

3)  48 ր

4)  24 ր +: 

9.   ուղանկյան   երկարությունը   16 սմ  է,  լայնությունը  ՝  11 սմ:  Գտնել   ուղղանկյան   պարագիծը:

1)  27 սմ

2)  54 սմ  +

3)  90 սմ

4)  180 սմ:

11.  Թվային  առանցքի   վրա  տրված  են    D (7)  և  C (15)  կետերը:  Գտնել  DC  հատվածի   երկարությունը:

Պատ.՝  DC=8 սմ :

12.  Գտնել  երկու  քառանիշ  թիվ,  որոնք  բաժանվում  են  և  5-ի,  և   10-ի:

Պատ.՝  1000,  3500:

13.  Դնել  թվաբանական   գործողության   նշանները   ( +,  -,  x,  : )   այնպես,   որ   վերականգնվի   հավասարությունը:

7 x 5 + 8=43:

14.  Տրված   թվերից  հետո   գրել   ևս  մեկ  թիվ  ըստ  օրինաչափության:

6,  7,  13,  20,  33,  53:

15.  Հաշվել  435 x ( 6000 – 5978 ) + 35400 : ( 4345 – 4285 )  արտահայտության   արժեքը:         

 435 x ( 6000 – 5978 ) + 35400 : ( 4345 – 4285 )=10160

1)  6000 – 5978=22

2)  4345 – 4285=60

3)  35400 : 60=590

4)  435 x 22=9570

5)  9570 + 590=10160:

16.  Ուղղանկյան   լայնությունը   21 սմ  է,   և   կազմում   է   երկարւթյան   1/3   մասը:   Գտնել   ուղղանկյան    մակերեսը:

Լուծում

1)  21 x 3=63 սմ

S=63 x 21=1323 սմ

Պատ.՝  S=1323 սմ:

17.  A   վայրից   հակադիր   ուղղություններով   շարժվեցին   երկու   ավտոմեքենա:   Քանի՞   ժամ   հատո   նրանց   միջև   հեռավորությունը   կլինի   780 կմ,   եթե   մեկը   շարժվում   է    70  կմ/ժ  արագությամբ.   Իսկ   մյուսը ՝   10   կմ/ժ-ով   պակաս   արագությամբ:  

Լուծում

1)  70 + 60=130 կմ/ժ

2)  780 : 130 =6 ժ

Պատ.՝  6 ժ:

Մաթեմատիկա

Թեստ3

 1. Քանի երկրորդ կարգի միավոր է պարունակում 6754 թիվը:

1)4

2)5

3)7

4)6

 1. Գտի՛ր ամենափոքր կենտ քառանիշ և ամենամեծ զույգ հնգանիշ թվերի գումարը։
  1) 10999
  2) 10100
  3) 100999
  4) 101000
 2. Ինչպե՞ս կփոխվի տարբերությունը, եթե նվազելին ու հանելին միաժամանակ մեծացնենք 27-ով։1) կմեծանա 54-ով
  2) կմեծանա 27-ով
  3) կփոքրանա 27-ով
  4) կմնա անփոփոխ
 3. Ընտրի՛ր այն թվանշանը, որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն կստանաս անհավասարություն։ 7 կմ 60 դմ > 7կմ *մ
  1) 5
  2) 6
  3) 7
  4) 8
 4. ՝Հավասարակողմ եռանկյան պարագիծը 72 սմ է։ Գտիր կողմերի երկարությունը։
  1) 18
  2) 17
  3) 36
  4) 24
 5. Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 50000 կգ ցենտերներով։
  1) 5 ց
  2) 50 ց
  3) 500 ց
  4) 5000 ց
 6. Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 5/6 տարին ամիսներով։
  1) 10
  2) 8
  3) 6
  4) 4
 7. Երկնիշ թվերի քանակը միանիշ թվերի քանակից քանիսով է մեծ։
  1) 70
  2) 71
  3) 80
  4) 81
 8. Թվի 1/2 մասը հավասար է 60-ի։ Ինչի՞ է հավասար այդ թվի 1/4 մասը։
  1) 15
  2) 30
  3) 60
  4) 12
 9. 84, 145, 7 և 30 թվերից յուրաքանչյուրը մեծացրու 100 անգամ։
  1) 184, 24, 107, 130
  2) 840, 1450, 700, 300
  3) 8400, 14500, 700, 3000
  4) 8400, 140, 700, 300
 10. Հատվածը ուղղի մաս է, որն ունի սկիզբ և վերջ ծայրակետեր։
 11. Ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է հանել 276-ից, որպեսզի ստացված տարբերությունը լինի 5-ի բազմապատիկ։ 1 կամ 6
 12. Հաշվի՛ր 752.8-9102։6+821 արտահայտության արժեքը։752.8-9102։6+821=5320752.8=6016
  9102։6=1517
  6016-1517=4499
  4499+821=5320
 13. Կռահի՛ր օրինաչափությունը և գրիր բաց թողած թիվը։
  3, 5, 9, 15, 23, 33։
 14. Աստղանիշի փոխարեն գրի՛ր բաց թողնված թվանշանները (պատասխանում գրի՛ր նվազելի հանելին)։ 41070+4363=45433, 40000-4567=35433
 15. Վազքուղին, որի երկարությունը 220 մ է, միաժամանակ իրար ընդառաջ վազեցին երկո տղա, նրանցից մեկը վազում էր 5մ/վ արագությամբ։ Ի՞նչ արագությամբ էր վազում երկրորդ տղան, եթե տղաները հանդիպեցին 20 վարկյան հետո։
  Լուծում
  5×20=100
  220-100=120
  120։20=6
  Պատ՝. 6մ/վ
 16. Ուղղանկյունաձև հողամասի երկարությունը 28 մ է, իսկ լայնությունը 22 մ է։ Հողամասը ցանկապատելու համար քանի՛ սյուն է հարկավոր, եթե սյուները պետք է կանգնեցնել միմյանցից 5 մ հեռավորության վրա։
  Լուծում
  28×2=56
  22×2=44
  44+56=100
  100։5=20
  Պատ՝. 20 սյուն
Մաթեմատիկա

Թեստ 2

1.  Գտնել  այն  հնգանիշ  թիվը,  որի  հարյուրավորը  8 է,  միավորը   4,  իսկ  մնացած  կարգերում   գրված  է  9:

1)  99498

2)  99894 +

3)  98994

4)  94998:

2.  Որքանո՞վ  կմեծանա   երկնիշ  թիվը,  եթե  նրա   գրությանը  ձախից  կցագրել  3  թվանշանը:

1)  3-ով

2)  30-ով

3)  300-ով +

4)  3000-ով:

3.  Ընտրել  տրված    թվերից  այն  թիվը,  որը  6-ի  հնգապատիկից  մեծ  է  10-ով:

1)  21

2)  40 +

3)  56

4)  60:

4.  Ընտրել  տրվածթվաննշաններից  այն  թվանշանը,  որը  տեղադրելով  աստղանիշի  փոխարեն ՝  ստանալ  անհավասարություն:

6կմ  50մ  >  6կմ  *3մ:

1)  4 +

2)  5

3)  6

4)  7:

5. Ընտրել  այն  շարքը,  որտեղ  թվերը   դասավորված  են  նվազման  կարգով:

1)  3466,  5153,  78427,  62436

2)  3466,  5153,  62436,  78427

3)  78427,  62436,  3466,  5153

4)  78427,  62436,  5153,  3466 +: 

6.  Գայանեն  գնեց  800գ  ալյուր:  Նա  տորթի  համար  օգտագործեց  այդ  ալյուրի   1/5  մասը:  Քանի՞  գրամ  ալյուր  նա  օգտագործեց:

 1. 160 գ +

2) 320 գ

3) 480 գ

4) 640 գ:

7. Ընտրել այն պատասխանը, որն արտահայտում է 3 կգ 8 գ-ը գրամներով:

1) 308 գ

2) 3800 գ

3) 3080 գ

4) 3008 գ: +

8. Ընտրել այն պատասխանը, որն արտահայտում է 5 ժ 24ր-ն րոպեներով:

1) 524 ր

2) 274 ր

3) 324 ր +

4) 144 ր:

9. Քառակուսու երկու կողմերի երկարությունների գումարը հավասար է 30 սմ: Գտնել քառակուսու պարագիծը:

1) 15 սմ

2) 60 սմ +

3) 120 սմ

4) 225 սմ

P=30+30=60սմ:

10. Ո՞ր գծապատակներում է մասը ներկված:

11. Հաշվել բեկյալի երկարությունը, եթե նրա կողմերի երկարությունները 12 սմ, 23 սմ, 38 սմ և 47 սմ են:

Պատ.` 120:

12. Հաշվել բոլոր այն երկնիշ թվերի գումարը, որոնց միավորը 2 է:

12+22+32+42+52+62=72+82+92=468:

Պատ. ` 468:

13. Դնել փակագծերն այնպես, որ ստացվի հավասարություն:

(4800 : 60 + 20) x 8 =800

14. Հաշվել 2536 + 45 x (48240 : 80 — 503) արտահայտության արժեքը:

2536 + 45 x (48240 : 80 — 503)=7036

1) 48240 : 80=603

2) 603 — 503=100

3) 45 x 100=4500

4) 2536 + 4500=7036:

15. Կռահել օրինաչափությունը և տրված թվերից հետո ավելացնել ևս մեկ թիվ:

1, 5, 10, 16, 23:

16. Ուղղանկյան լայնությունը 54մ է, որը կազմում է երկարության 1/3 մասը: Գտնել ուղղանկյան մակերեսը:

Լուծում

1) 54 x 3=162մ

S=162 x 54=8748մ քառակուսի

17. Գնացքը երկու օրում միևնույն արագությամբ անցավ 1800 կմ ճանապարհ: Առաջին օրը ՝ նա ճանապարհի վրա ծախսեց 12 ժամ, իսկ երկրորդ օրը ՝ 4 ժամ պակասեց: Որքա՞ն ճանապարհ նա անցավ առաջին օրը:

Լուծում

1) 12 + (12 — 4)=20 ժ

2) 1800 : 20=90կմ

3) 12 x 90=1080կմ

Մաթեմատիկա

Թեստ1

1Քանի տասնյակ կա 958 թվի մեջ

1)5+

2)95

3)9

4)58

2Ընտրիր այն պատասխանը,որում XVI թվիը գրված է հնդկական թվանշաներով

1)17

2)16+

3)ԺԶ

4)ԺԷ

3Որքանով է 531 և 163 թվերի գումարը  մեծ 163-ից

1)368-ով

2)163-ով

3)531-ով+

4)205-ով

4 Ընտրիր այն թվանշանը,որը  տեղադրելով  աստղանշի  փոխարեն կստանաս անհավասարություն.6523<6*23

1)3

2)4+

3)5

4)6

5.

Ընտրիր այն թվանշանը  որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն ստացված թվերը դասավորած լինեն  նվազման կարգով:

7*5,765, *45

1)1

2)4

3)7+

4)8

6.Ընտրիր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 6 տ 5ց 8կգ-ը կիլոգրամներով

1)658կգ

2)685կգ

3)6508կգ+

4)6805կգ

7.Ընտրիր  այն պատասխանը,որն արտահայտում է 3օր  19ժ-ը ժամերով

1)22ժ

2)91ժ+

3)199ժ

4)319ժ

8 որն կլինի ամենամեծ մնացորդը թիվը 7-ի բաժանելիս:

1)5

2)6

3)7

4)8+

9 Աստղիկը իր մոտ եղած գումարի 1/3-ով գնեց գիրք վճարելով 1200 դրամ։ Որքան դրամ մնաց Աստղիկի մոտ։

1)800 դրամ

2) 1200դրամ

3) 3600դրամ

4) 2400դրամ+

10 4/5,3/3,6/7,2/3և7/6 կոտորակներից քանիսն են կանոնավոր։

1)2+

2)3

3)4

4)5

11. 55թիվը ներկայացրու հինգ իրար հավասար գումարելիների գումարի տեսքով։

11

12. 487 և 36 թվերի գումարը  փոքրացրու  10 անգամ:Կազմիր արտահայտություն և հաշվիր նրա արժեքը

487+36=525

525:10=51 5 մն

52

13.Հաշվիր 37x(912-7×56)+45000:(250×6) արտահայտության արժեքը

7 x 56=392

2)   912 — 392=520

3)   250 x 6=1500

4)   37 x 520=19240

5)   45000:15000=3

6) 19240+3=19243

14.  Տրված  թվերից  հետո  գրել  ևս   մեկ  թիվ  ըստ  օրինաչափության:

4,  9,  19,   34,   54,  79

15.  Աստղանիշների  փոխարեն   գրել  բաց  թողած  թվանշանները  (պատասխանում  գրել  բաժանարարը  և  քանորդը)

16.  A  քաղաքից  միևնույն  ուղղությամբ   դուրս  եկան  երկու  ավտո մեքենա:   4 ժամ  հետո  որքա՞ն  կլինի  նրանց  միջև  եղած  հեռավորությունը,  եթե  առաջին  մեքենան  մեկ   ժամում անցնում  էր  73կմ,  իսկ   երկրորդը  ՝  87կմ:

Լուծում

1)   87 – 73=14կմ

2) 14×4=56կմ

Պատ.՝  56կմ:

17.  Ուղղանկյան   երկարությունը    37մմ  է,   որը  14-ով  մեծ   է  լայնությունից:  Գտնել  ուղղանկյան   պարագիծը:

Լուծում

1) 37 – 14=23մմ-Լայնություն

2) P=2x(37+23)=120սմ

Պատ.՝ 120 սմ

Մաթեմատիկա

Տնային առաջադրանք մաթեմատիկայից

608. Կատարիր գործողությունները:

3կգ 250գ +3կգ 750գ=7կգ

8 կգ 420գ+3 կգ 950գ=12կգ 370գ

բ) 8կգ 650գ+6կգ 350գ=15կգ

5կգ 870գ+7 կգ 430գ=13 կգ 300գ

609. Կատարիր գործողությունը:

ա) 14կգ 250գ-3կգ 750գ=11կգ 500գ

28ց 32կգ- 4ց 90կգ=24ց 942կգ

22տ 200կգ-640կգ=22տ 560կգ

բ) 18կմ 650մ-16կմ 350մ=2կմ 300մ

15մ 25սմ- 7մ 40սմ=8մ 85սմ

16դմ 7սմ-8սմ= 16դմ 9սմ

682.Կատարիր գործողությունները

ա) 34կմ 85մ+2կմ 35մ=36կմ 120մ

42դմ 7սմ+ 5դմ 8սմ=47 դմ 5սմ

բ) 12կգ 650գ+6կգ 450գ=19կգ 100գ

22տ 210կգ+2տ 880կգ= 25տ 90կգ

գ) 2օր 16ժ+ 3օր 9ժ=7օր 1ժ

12ժ 20ր+2ժ 40ր=15ժ

Մաթեմատիկա

1041)Խանութում կար կարմիր և կանաչ ժապավեն ընդամենը 450մ:Երբ վճառվեց 53 մ կարմիր և 35մ ժապավեն ապա նրանից քանաները հավասարացվեցին:Յուրաքանչյուրի գույնից քանի մետր ժապավեն կար խանութում:

Լուծում

450-(53+35)=362

362:2=181

181+35=216

181+53=234

Պատ․՝216կարմիր ժապավեն 234կանաչ ժապավեն

1042)<<Զանգակ-97>հրատարակչության 24 աշխատակիցներ կիրակի օրը գնացին Իջևան՝ արշավի:Արշակախմբի անդամների 5/8 մասը աղջիկներ էին:Քանի տղա էր մասնակցում այդ արշավին:

Լուծում

24:8=3

3×5=15

24-15=9

Պատ․՝ 9տղա 15աղջիկ

1049)Ուղանկյան լայնությունը կազմում է երկարությոան երկու երրորդ մասը:Հաշվիր այդ ուղղանկյան մակերեսն ու պարագիծը գիտենալով, որ երկարությունը 12 սմ է:

Լուծում

2:3=4

4×2=8 է ուղանկյան լայնությունը

S=12×8=96սմ քառ.

P=(12×2)+(8×2)=40սմ