Երգ

Ամանորյա Ավետիսներ

Ավետիս — 1

Արդ ցնծացեք, ուրախացեք, ավետիս,
Այսօր ծնունդք ի Մարիամա, ավետիս,
Էս տան շինած, աշնան շինած, ավետիս,
Էս տան քարեր մարմար բերած, ավետիս,
Թոներ ինի քընձ հեկեղեցի, ավետիս,
Հարսներ ինի քընձ եղվնիք, ավետիս,
Ավելը ձեռ՝ փունջ մանուշակ, ավետիս,
Կըտխեն ըզձեռ՝ նռան գինին, ավետիս:

Продолжить чтение «Ամանորյա Ավետիսներ»